Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om dokumentfalsk begået af en uledsaget mindreårig somalisk asylansøger i forbindelse med indrejse i Danmark 
14-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. juni 2011 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. marts 2011 i en sag om dokumentfalsk i henhold til straffelovens § 171. Udlændingen blev i byretten idømt 40 dages fængsel og udvist med indrejseforbud i 6 år for at have benyttet et falsk norsk pas i forbindelse med indrejse i Danmark, hvor hun søgte asyl. Udlændingen var på anholdelsestidspunktet 16 år og oplyste under sagen, at hun var kommet til Danmark via Bangladesh og Grækenland. Udlændingen blev efter byrettens dom af Udlændingeservice meddelt asyl i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 2, (de facto-flygtningestatus) i 7 år. Udlændingen gjorde herefter for landsretten gældende, at hun var straffri for det passerede ved indrejsen i henhold til art. 31 i Genève-konvention af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling (flygtningekonventionen). Østre Landsret stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at tage stilling til, om udlændingen, som var meddelt asyl efter udlændingelovens § 7, stk. 2, var omfattet af de beskyttelseshensyn, som art. 31 i flygtningekonventionen bygger på.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0090.
Til top Sidst opdateret: 14-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk