Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om dokumentfalsk begået af en uledsaget mindreårig afghansk asylansøger i forbindelse med indrejse i Danmark 
14-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. juni 2011 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. marts 2011 i en sag om dokumentfalsk i henhold til straffelovens § 171. Udlændingen blev i byretten idømt 40 dages fængsel og udvist med indrejseforbud i 6 år for at have benyttet et falsk bulgarsk id-kort i forbindelse med indrejse i Danmark, hvor han søgte asyl. Udlændingen var på anholdelsestidspunktet 16 år og oplyste under sagen, at han var kommet til Danmark via Iran, Tyrkiet og Grækenland. Udlændingen blev efter byrettens dom af Udlændingeservice meddelt asyl i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 2, (de facto-flygtningestatus) i 7 år. Udlændingen gjorde herefter for landsretten gældende, at han var straffri for det passerede ved indrejsen i henhold til art. 31 i Genève-konvention af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling (flygtningekonventionen). Østre Landsret stadfæstede byrettens dom (dissens). Landsrettens flertal fandt, at udlændingen, som var meddelt asyl efter bestemmelsen i udlændingelovens § 7, stk. 2, ikke kunne fritages for straf efter de hensyn, som er anført i flygtningekonventionens art. 31. Landsrettens mindretal fandt, at udlændingen slet ikke var omfattet af de beskyttelseshensyn som følger af art. 31 i flygtningekonventionen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0064.
Til top Sidst opdateret: 14-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk