Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om bytte af lejligheder 
21-10-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 20. oktober 2008 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret som 2. instans om bytte af almene boliglejemål. Lejeren, L, og byttepartneren havde begge underskrevet lejekontrakter vedrørende de ny lejemål, men efterfølgende meddelte byttepartneren, at denne havde købt hus og derfor ikke ville flytte ind i den nye lejlighed. L´s nye udlejer, U, meddelte herefter, at byttet ansås for bortfaldet, og at L derfor ikke kunne overtage sit nye lejemål. L anlagde herefter sag mod U. Landsretten frifandt U under henvisning til, at det i ansøgningsskemaet til U om godkendelse af bytte var anført, at det var en betingelse, at byttepartneren flyttede ind.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0472.

Til top Sidst opdateret: 21-10-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk