Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om brug af underskriftsstempel på et kæreskrift i en straffesag. 
20-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. november 2009 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. september 2009. Ved kendelsen afviste landsretten et kæreskrift, der var underskrevet ved hjælp af forsvarerens underskriftsstempel. Da kæreskriftet ikke var indleveret med original underskrift, og da det ikke var blevet fulgt op af et kæreskrift med advokatens originale underskrift, fandt landsretten, at kæreskriftet ikke var indgivet skriftligt, jf. retsplejelovens § 970, stk. 1.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2009-25-0105.
Til top Sidst opdateret: 20-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk