Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om bl.a. røveri i forbindelse med en serie af indbrudstyverier i villakvarterer, hvor de tiltalte fandtes at have truet med vold for at bringe tyvekoster i sikkerhed 
28-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 26. april 2016 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. november 2015 i en sag om overtrædelse af blandt andet straffelovens § 276 og § 288, stk. 1, nr. 2.

Overordnet drejede sagen sig om ét røveri samt en serie af tyverier og forsøg herpå.

Byretten fandt de tiltalte skyldig i en rækketyverier og i røveri

I byretten blev de tiltalte – foruden en lang række overtrædelser af straffelovens § 276 – fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2, ved i forening og med henblik på at skaffe sig uberettiget vinding ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold i forbindelse med et natligt tyvetogt i et villakvarter at have bragt stjålne koster i sikkerhed, idet de tiltalte løb efter et vidne og truede vidnet med et jernrør eller lignende, for derved at jage vidnet væk fra en rygsæk indeholdende koster fra et kort tid forinden begået indbrudstyveri. Vidnet havde umiddelbart forud herfor passet de tiltalte op på en villavej, efter at vidnet kort forinden var blevet vækket i sit hjem på en nærliggende villavej i forbindelse med, at de tiltalte stjal en cykel fra ejendommen. 

Byretten idømte de tiltalte henholdsvis tre års fængsel og tre år og tre måneders fængsel, idet retten i forhold til de begåede tyverier og forsøg herpå fandt grundlag for at fastsætte straffen efter bestemmelsen om organiseret indbrudstyveri i straffelovens § 286, stk. 1.

Østre Landsret lagde 3 måneder oven i straffen for begge de tiltalte

Ved Østre Landsrets dom af 17. november 2015 blev de tiltalte ligeledes fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2, i forhold til det vidne, der havde eftersat de tiltalte, ligesom de blev fundet skyldige i tyveri i samme forhold som i byretten, og desuden skete der i landsretten domfældelse for en række yderligere tilfælde af tyveri og forsøg herpå.

Landsretten skærpede straffen, således at de tiltalte blev idømt henholdsvis tre år og tre måneders fængsel og tre år og seks måneders fængsel. Landsretten henviste i den forbindelse – ligesom byretten – til den strafskærpelse vedrørende organiseret indbrudskriminalitet, der blev indført i straffelovens § 286, stk. 1, ved nr. 760 af 29. juni 2011.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0312

Til top Sidst opdateret: 28-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk