Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om beslaglæggelse af kildebeskyttet materiale hos en medievirksomhed 
14-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2014 meddelt en medievirksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Østre Landsret den 11. juli 2014 om godkendelse af beslaglæggelse foretaget hos en medievirksomhed, hos nogle ansatte og tidligere ansatte samt hos et forlag.
Landsretten stadfæstede ved kendelsen byrettens godkendelse af beslaglæggelserne i medfør af retsplejelovens § 806, jf. § 802, stk. 1, jf. § 805.  Det beslaglagte materiale indeholdt materiale, som er omfattet af kildebeskyttelse. For så vidt angår kildebeskyttelsen vedrørende den verserende straffesag mod medievirksomheden fandt både byret og landsret, at kildebeskyttelsen kunne ophæves, jf. retsplejelovens § 172, stk. 5 og 6, og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, på baggrund af en afvejning af karakteren og alvoren af de overtrædelser, som medievirksomheden er sigtet for, og den begrænsede samfundsmæssige betydning af de oplysninger, kilderne har tilvejebragt. Det beslaglagte indeholdte også materiale, som er omfattet af kildebeskyttelse, der ikke vedrører den verserende straffesag, hvorfor landsretten fastlagde, at gennemgangen af det beslaglagte materiale skulle foretages af retten efter bestemmelsen i retsplejelovens § 807, stk. 3, efter en spejling af materialet ved politiets afdeling for cyber-kriminalitet, og en nærmere beskrevet fremgangsmåde.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0239.
Til top Sidst opdateret: 14-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk