Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om anvendelse af straffelovens § 289 a. 
28-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2013 meddelt tiltalte T tilladelse til at anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. september 2012. T blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens           § 289 a ved i forbindelse med udfyldelse af anmeldelsesblanket til Lønmodtagernes Garantifond og ved senere brev hertil at have fortiet og afgivet urigtige oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget vinding, idet T i strid med sandheden havde oplyst, at et selskab var gået konkurs, ligesom T afkrydsede nej i en rubrik om hvorvidt samme selskab var blevet videreført helt eller delvist. T blev i byretten fundet skyldig og idømt 3 måneders betinget fængsel, hvilket landsretten stadfæstede.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0068.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk