Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om ansvar for bestyrelsesmedlemmer i en grundejerforening for sagsomkostninger i en retssag, hvor foreningen ikke havde midler til at honorere de idømte sagsomkostninger 
03-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. januar 2011 meddelt to medlemmer af en grundejerforenings bestyrelse tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. oktober 2010.
Sagen drejede sig om, hvorvidt to bestyrelsesmedlemmer i en grundejerforening kunne ifalde erstatningsansvar over for en kommune i anledning af en tidligere retssag mellem grundejerforeningen og kommunen i en situation, hvor foreningen efterfølgende ikke var i stand til at betale de tilkendte sagsomkostninger til kommunen.
Bestyrelsesmedlemmerne blev af såvel byretten som landsretten dømt til at betale de for landsretten i den tidligere retssag idømte sagsomkostninger. Landsretten lagde vægt på, at beslutningen om anke kunne være ansvarspådragende, idet de to medlemmer hverken havde generalforsamlingens eller de øvrige bestyrelsesmedlemmers godkendelse, at man måtte have indset, at foreningen var så inlikvid, at en fortsættelse af ankesagen ville påføre modparten tab, hvis sagen blev tabt, og at de to medlemmer på den baggrund var personligt ansvarlige for de tilkendte omkostninger, uanset at bestyrelsesarbejdet i foreningen var ulønnet, og de støttede sig til rådgivning fra foreningens advokat i forbindelse med beslutningen om anke.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0517.
Til top Sidst opdateret: 03-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk