Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om afvisning fra tinglysning af et betinget skøde, hvis indhold ikke ansås for endeligt fastsat, jf. tinglysningslovens § 10, stk. 3 
23-09-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2009 meddelt et kreditselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 28. maj 2009 i en sag om tingslysning af et betinget skøde.

Kreditselskabet var etableret for at skabe mulighed for optagelse af boliglån uden renter (kaldet islamisk finansiering). Finansieringsmetoden består i, at kreditselskabet på et endelig skøde køber en ejendom, som slutkøberen ønsker at erhverve, hvorefter kreditselskabet videresælger ejendommen til slutkunden ved et betinget skøde. Skødet betinges af købesummens betaling, som i den aktuelle sag forudsattes at ske over 30 ½ år. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om at afvise det betingende skøde fra tinglysning under henvisning til, at det fremgik af skødet, at vilkårene for handlen var aftalt i en købsaftale mellem parterne, som ikke tinglyses, men som efter en bestemmelse i skødet kunne indeholde vilkår, der ændrede rettigheder og forpligtelser mv. vedrørende den faste ejendom. Landsretten fandt allerede af denne grund, at det betingede skøde var af en sådan væsentlig uklarhed, at betingelserne i tinglysningslovens § 10, stk. 3, ikke var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0070.
Til top Sidst opdateret: 23-09-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk