Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om afvisning af civil kære, da kæreskriftet ikke var underskrevet. 
20-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. januar 2010 meddelt tre personer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. november 2009. Ved kendelsen afviste landsretten at give tilladelse til kære efter kærefristens udløb af byrettens fastsættelse af sagsomkostninger i en forligt sag. De tre personers advokat havde oprindeligt indgivet kæreskrift rettidigt. Landsretten afviste imidlertid kæreskriftet, da det ikke var underskrevet, og da landsretten først modtog et underskrevet kæreskrift efter kærefristens udløb. Advokaten anmodede herefter landsretten om tilladelse til kære efter kærefristens udløb, hvilket landsretten afslog.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2009-22-0279.
Til top Sidst opdateret: 20-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk