Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om aftale om trappeleje i et lejeforhold var gyldigt 
12-12-2008 

 
 

Procesbevillingsnævnet har den 5. december 2008 meddelt lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret som 2. instans den 24. oktober 2008. Ved dommen havde landsretten fastslået, at et aftalt vilkår om huslejeregulering ved trappeleje ikke var ugyldigt som følge af, at der i lejeaftalen yderligere var en bestemmelse om regulering af lejen på grundlag af stigende skatter m.v.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0578.

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk