Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om afhøring af et vidne, der under hovedforhandlingen havde hørt de tiltaltes forklaringer. 
11-02-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 3. februar 2009 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 19. november 2008. Under hovedforhandlingen i en straffesag var et vidne ved en fejl til stede i retssalen uden rettens tilladelse, mens flere af de tiltalte afgav forklaring. Byretten afsagde herefter kendelse om, at der ikke var grundlag for at foretage afhøring af vidnet, jf. retsplejelovens § 182. Østre Landsret stadfæstede byrettens kendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-25-0299.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk