Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om afbeskikkelse af forsvarer og afvisning af salæranmodning 
08-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2015 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Vestre Landsret den 18. marts 2015, samt tilladelse til kære til Højesteret af Vestre Landsrets afgørelse af 23. marts 2015 om salær i samme straffesag.

Advokaten var forsvarer for en klient, der ved byrettens dom blev idømt 3 måneders betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 244 og § 266. Under hovedforhandlingen i straffeankesagen – efter bevisførelsen var sluttet, og anklageren og forsvareren havde redegjort for deres opfattelse af sagen i de første indlæg – trak retten sig tilbage. Efter votering afsagde landsretten kendelse om, at forsvareren blev afbeskikket, og at sagen skulle gå om under medvirken af nye dommere og en ny forsvarer. Landsretten fremkom med en nærmere begrundelse for, at forsvaret af tiltalte havde været så utilstrækkeligt, at det ville være uforsvarligt at træffe afgørelse i sagen. Landsretten bestemte efterfølgende, at advokaten af samme grund ikke skulle tilkendes salær for udførelsen af forsvaret.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0099 og 2015-25-0166.
Til top Sidst opdateret: 08-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk