Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om admittering af en anke, der af forsvareren alene var indgivet pr. telefax. 
20-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. januar 2010 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. november 2009 i en straffesag. Ved kendelsen tillod landsretten tiltaltes anke, der var indgivet af forsvareren pr. telefax inden kærefristens udløb men ikke efterfølgende fulgt op af en original ankemeddelelse. Landsretten fandt, at tiltaltes anke ikke kunne anses for rettidig, jf. retsplejelovens § 908, stk. 2, 2. og 3. pkt., men besluttede at admittere anken under henvisning til, at fristoverskrivelsen ikke kunne tilregnes tiltalte, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2009-25-0182.
Til top Sidst opdateret: 20-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk