Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om admittering af anklagemyndighedens anke 
28-06-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2010 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. april 2010. Ved kendelsen admitterede landsretten anklagemyndighedens anke i en straffesag, selvom forkyndelsen af ankemeddelelsen, der var en betingelse for ankens rettidighed efter de tidligere regler i retsplejelovens § 947, fandt sted efter ankefristens udløb.

Landsretten fandt, at den for sene anke ikke kunne tilregnes anklagemyndigheden. Landsretten lagde herved vægt på, at tiltalte havde opholdt sig i udlandet og rejst meget rundt uden at meddele anklagemyndigheden en kontaktadresse, selvom tiltalte måtte have været vidende om, at anklagemyndigheden forgæves havde søgt at komme i kontakt med tiltalte. Landsretten lagde endvidere vægt på, at anklagemyndigheden havde gjort bestræbelser på at opspore tiltalte både i Danmark og i udlandet, og at bestræbelserne ikke på noget tidspunkt havde været indstillet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0115.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk