Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om Procesbevillingsnævnets kompetence 
20-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 12. april 2018 meddelt en advokat og en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. november 2017.
Under en tvangsauktion blev advokaten beskikket som advokat for skyldneren, idet fogedretten dog begrænsede beskikkelsen til kun at omfatte det forberedende vejledningsmøde. Med advokatens bistand lykkedes det imidlertid at afværge tvangsauktionen, hvorefter advokaten anmodede om et salær på 22.500 kr.

Under henvisning til, at beskikkelsen var begrænset til det forberedende vejledningsmøde fastsatte fogedretten imidlertid salæret til den beskikkede advokat til 12.500 kr. inkl. moms. Fogedretten bestemte samtidig, at skyldneren endeligt skulle betale salæret til den beskikkede advokat. Den beskikkede advokat og skyldneren kærede salærudmålingen og beslutningen om, at skyldneren endeligt skulle betale salæret til landsretten.

Landsretten afviste kæremålet

Da det udmålte salær udgjorde 12.500 kr. inkl. moms, og da Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære til landsretten ikke forelå, afviste landsretten kæremålet. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 584 a både omfattede det udmålte salær og beslutningen om, at skyldneren endeligt skulle betale salæret.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0603.
Til top Sidst opdateret: 20-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk