Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om, hvorvidt udlejer kan medtage en afkølingsafgift i varme- og varmtvandsregnskabet til lejerne. 
10-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. februar 2011 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 29. oktober 2010. I sagen havde udlejeren medtaget en afgift for korrektion for afkøling af fjernvarmevand på varme- og varmtvandsregnskabet til lejerne. Boligretten fandt, at udlejeren kunne medtage afkølingsafgiften på varmeregnskabet. Landsretten fandt under henvisning til afkølingsafgiftens karakter og formål, at afgiften ikke er udgift, der kan medtages på varme og varmtvandsregnskabet i medfør af lejelovens § 36.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0529
Til top Sidst opdateret: 10-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk