Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om, hvorvidt en container var overgået til en transportørs varetægt 
14-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. januar 2011 meddelt et forsikringsselskab og et vognmandsfirma tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 14. oktober 2010. I sagen var en container blevet stjålet fra en transportørs område, hvor den af vognmandsfirmaet var blevet anbragt, imens den afventede at blive bragt ombord på tranportørens skib. Der var udstedt billet til containeren, men ikke søfragtsbrev. Både byretten og landsretten fandt, at containeren først kom i transportørens varetægt, jf. sølovens § 274, stk. 2, jf. stk. 1, når den blev trukket ombord på skibet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0485.
Til top Sidst opdateret: 14-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk