Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om, hvorvidt der kunne ske fradrag i méngodtgørelse for konkurrerende lidelse. 
21-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. januar 2015 meddelt Ankestyrelsen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. juni 2014. Tilbage i 2013 havde Ankestyrelsen anerkendt en mands lungekræft som en erhvervssygdom. Det fremgik af Ankestyrelsens afgørelse, at man havde fundet, at mandens lungekræft skyldtes en kombination af den asbest, som han havde været udsat for på sit arbejde, og rygning, men at den erhvervsmæssige udsættelse i sig selv var tilstrækkelig til, at lidelsen kunne anerkendes som en erhvervssygdom. Ankestyrelsen havde dog samtidig fundet, at manden ikke var berettiget til godtgørelse for varigt mén, idet 90 % af hans samlede méngrad på 15 % ifølge Ankestyrelsen med overvejende sandsynlighed skyldtes andre forhold end arbejdsskaden, herunder navnlig rygning. Byretten frifandt Ankestyrelsen under henvisning til, at Ankestyrelsen havde løftet bevisbyrden for, at overvejende sandsynlighed talte imod, at det påviste varige mén var en følge af arbejdsskaden.
Landsretten ændrede byrettens afgørelse, idet landsretten fandt, at Ankestyrelsen hverken havde løftet bevisbyrden for, at mandens lungekræft skyldtes andre forhold end de erhvervsmæssige, jf. arbejdsskadesikringslovens § 8, stk. 1, eller at overvejende sandsynlighed talte imod, at mandens varige mén på 15 % måtte anses for at være en følge af arbejdsskaden, jf. samme lovs § 12, stk. 2.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-22-0522.
Til top Sidst opdateret: 21-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk