Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om, hvorvidt afskedigelse og manglende omplacering i opsigelsesperioden af en gravid medarbejder var strid med reglerne om ligebehandling. 
04-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2014 meddelt en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. juni 2014. I sagen havde arbejdsgiveren som følge af besparelser varslet afskedigelse af en række navngivne medarbejdere. Efterfølgende meddelte en af disse medarbejdere arbejdsgiveren, at hun var gravid. Arbejdsgiveren gennemførte til trods herfor afskedigelse af kvinden. Kvinden anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren med påstand om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, idet hun gjorde gældende, at arbejdsgiveren grundet hendes graviditet havde undladt at omplacere hende til en af de stillinger, der var blevet opslået i hendes opsigelsesperiode. Arbejdsgiveren påstod frifindelse blandt andet under henvisning til, at forpligtelsen til at omplacere en medarbejder, som er beskyttet af ligebehandlingsloven, ophører, når beslutning om afskedigelse er truffet, og at arbejdsgiveren på tidspunktet, hvor beslutning om afskedigelse blev truffet, ikke var bekendt med, at kvinden var gravid. Byretten fandt, at arbejdsgiveren havde dokumenteret, at afskedigelsen og den manglende omplacering i opsigelsesperioden var uden sammenhæng med kvindens graviditet. Landsretten udtalte, at en arbejdsgivers forpligtelse til at søge en medarbejder, der er beskyttet af ligebehandlingsloven, omplaceret, er gældende frem til udløbet af opsigelsesperioden, og landsretten fandt herefter, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at den manglende omplacering i opsigelsesperioden var uden sammenhæng med kvindens graviditet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2014-22-0459.
Til top Sidst opdateret: 04-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk