Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sager om våben- og straffelovsovertrædelser i anledning af rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej. 
09-04-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2010 meddelt tre domfældte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. januar 2010 i en straffesag mod bl.a. de tre domfældte.

To af de tre domfældte blev af landsretten idømt 9 måneders fængsel for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 119, jf. § 245, jf. til dels § 21, samt straffelovens § 192 a, jf. våbenlovgivningen. Landsretten lagde til grund, at de to domfældte på forskellige måder havde tilknytning til Ungdomshuset, herunder deltaget i mandagsmøder og set sten og flasker i huset, og befandt sig i dette under rydningen, men at det ikke var bevist, at de havde taget aktivt del i voldsudøvelsen mod politiet i forbindelse med rydningen.

En af de tre domfældte blev af landsretten idømt 1 års fængsel for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 119, jf. § 245, jf. til dels § 21, samt straffelovens § 192 a, jf. våbenlovgivningen, og tillige for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1. Udover at lægge lignende forhold til grund, som for de to ovennævnte domfældte, fandt landsretten, at han efter sin anholdelse gentagne gange havde sparket mod en polititjenestemand, hvorved denne blev ramt på benene mindst 2 gange.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0049, 2010-25-0050 og 2010-25-0051.
Til top Sidst opdateret: 09-04-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk