Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag afvist som stridende mod lov og ærbarhed 
16-07-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. juli 2012 meddelt et selskab under konkurs tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. februar 2012. Selskabet havde indgået aftale med en kunde om en byggeenterprise. Landsretten udtalte, at aftalen var indgået på en sådan måde, at en væsentlig del af entreprisesummen skulle betales kontant og på en sådan måde, at betalingen ikke blev bragt til det offentliges kendskab. Landsretten fandt, at aftalen stred mod lov og ærbarhed, jf. DL 5-1-2, hvorfor konkursboets påstande, som støttes på aftalen, ikke kunne pådømmes ved domstolene. Herefter afviste landsretten sagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0169.
Til top Sidst opdateret: 16-07-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk