Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opsættende virkning af kære i en sag om bevissikring 
09-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. maj 2011 meddelt en rettighedshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. marts 2011. I sagen havde fogedretten bestemt, at det bevissikrede materiale, som var fremskaffet på rettighedshavers anmodning i forbindelse med bevissikring, kunne udleveres til parterne. Denne afgørelse blev af modparterne kæret til landsretten, der henset til sagens karakter bestemte at tillægge kæren opsættende virkning, jf. retsplejelovens § 587, stk. 1, jf. § 395.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0125.
Til top Sidst opdateret: 09-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk