Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ret til prøvelse af faderskab i medfør af børnelovens § 6, stk. 2 
04-03-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. marts 2014 meddelt en moder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. oktober 2013 i en faderskabssag. En mand havde under retssagen forklaret, at han og moderen havde haft et fast forhold i blandt andet avlingsperioden. Moderen havde derimod forklaret, at hun havde haft et flerårigt forhold til den registrerede far, og at hun alene havde været kollega med den anden mand. Moderen havde ikke haft fælles folkeregisteradresse med hverken den registrerede far eller den anden mand.
Byretten fandt moderens forklaring utroværdig, men fandt, at parternes forhold ikke opfyldte kravene i børnelovens § 6, stk. 2, 2.pkt. Byretten afviste derfor faderskabssagen. Landsretten fandt derimod, at manden efter børnelovens § 6, stk. 1, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt., således som disse bestemmelser efter forarbejderne måtte fortolkes, havde ret til at få prøvet, om han var far til moderens barn, selvom der allerede var registreret en anden mand som far.

Sagen er i procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0616.
Til top Sidst opdateret: 04-03-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk