Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rette sagsøgte i sag om personskadeerstatning 
31-01-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. januar 2013 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2012.
En person A kom i 2003 til skade under udførelsen af sit arbejde. A, der var ven med arbejdsgiveren, rejste ikke krav mod arbejdsgiveren før i 2005, hvor skaden blev anmeldt til arbejdsgiverens forsikringsselskab. A og arbejdsgiveren blev således først på dette tidspunkt klar over, at arbejdsgiveren var forsikret. Arbejdsgiverens erstatningspligt blev anerkendt, men der var uenighed mellem A og forsikringsselskabet om erstatningsopgørelsen, herunder om kravet var delvist forældet. Der var efterfølgende mellem A og forsikringsselskabet korrespondance om disse spørgsmål. A anlagde herefter sag mod forsikringsselskabet. Spørgsmålet om hvorvidt kravet kunne rettes mod forsikringsselskabet blev udskilt til deldomsforhandling efter retsplejelovens § 253, stk. 2.
Byretten og landsretten fandt med bl.a. henvisning til sagens forløb efter at forholdet blev anmeldt til forsikringsselskabet i april 2005, at A kunne gøre sit krav gældende direkte over for forsikringsselskabet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2012-22-0532.
Til top Sidst opdateret: 31-01-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk