Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rette adressat for forbuddet vedrørende PET-bogen 
02-02-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 2. februar 2017 meddelt JP/Politikens Hus A/S begrænset tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. december 2016.
Ekstra Bladet varslede den 7. oktober 2016 på avisens hjemmeside, at avisen ville bringe artikler om indholdet af bogen ”Syv år for PET”. Politiets Efterretningstjeneste anmodede i den forbindelse om midlertidigt forbud mod offentliggørelse af indholdet af bogen. Forbudsbegæringen var indgivet mod JP/Politikens Hus A/S. Dette selskab udgiver blandt andet Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken og ledes af en bestyrelse og en direktion. De ansvarshavende redaktører for de tre dagblade indgår ikke i den selskabsretlige ledelse.

Byretten nedlagde forbud

Byretten imødekom PET’s begæring og forbød JP/Politikens Hus A/S at offentliggøre eller omtale bogens indhold eller dele heraf.

Landsretten stadfæstede

JP/Politikens Hus A/S kærede kendelsen til landsretten med påstand om ophævelse. Det blev til støtte for påstanden blandt andet gjort gældende, at JP/Politikens Hus A/S ikke var rette adressat for forbuddet, idet forbud over for medier efter praksis rettes mod den ansvarshavende redaktør for det enkelte medie.

I relation til spørgsmålet om rette adressat for forbuddet fandt landsretten – uanset medieansvarslovens regler – at forbuddet i den foreliggende sag kunne rettes mod JP/Politikens Hus A/S.

Landsretten henviste bl.a. til Højesterets kendelse af 11. november 2013 (U 2014.462 H), hvoraf bl.a. fremgår, at et forbud kan rettes mod den, der har den undladelsesforpligtelse, som med forbuddet ønskes overholdt. Højesteret fandt i den pågældende sag, at denne forpligtelse for Danmarks Radios vedkommende påhvilede Danmarks Radio ved selskabets øverste ledelse.

Landsretten henviste dernæst til, at ledelsen af JP/Politikens Hus A/S efter de fremkomne oplysninger måtte anses for at være øverste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP/Politikens Hus A/S udgiver, og at forbuddet derfor kunne rettes mod JP/Politikens Hus A/S.

Tilladelsen er begrænset til at angå spørgsmålet om, hvorvidt JP/Politikens Hus A/S er rette adressat for et forbud.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0690.
Til top Sidst opdateret: 02-02-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk