Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retskraft af en dom 
18-07-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 18. juli 2008 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom fra Østre Landsret. Byretten havde afvist sagen under henvisning til, at modparten var afskåret fra at gøre yderligere krav gældende som følge af misligholdelse af en kontrakt, idet Sø- og Handelsretten tidligere havde afsagt dom om krav, der udsprang af misligholdelsen. Østre Landsret hjemviste sagen til byretten til fornyet behandling med den begrundelse, at modparten ikke havde været forpligtet til at inddrage samtlige krav under den første sag.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0333.

 

Til top Sidst opdateret: 01-08-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk