Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsforfølgning i Danmark af person tiltalt for folkedrab i Rwanda 
16-12-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2011 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. oktober 2011 i en straffesag, hvor der er rejst tiltale for folkedrab efter folkedrabslovens § 1, litra a, subsidiært manddrab efter straffelovens  § 237 eller medvirken hertil i forbindelse med drab på etniske tutsier i Rwanda i 1994. Byretten afsagde på forsvarerens begæring kendelse om, at der for så vidt angår sigtelsen (nu tiltalen) for folkedrab ikke er dansk straffemyndighed i sagen efter straffelovens § 7, stk. 1, nr. 1, eller § 8 a. Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til Østre Landsret, der i medfør af retsplejelovens § 846, stk. 1, nr. 3, afviste sagen mod tiltalte for så vidt angår den principale tiltale for folkedrab under henvisning til, at folkedrabsloven hverken efter ordlyden eller forarbejderne kan finde anvendelse på handlinger begået i udlandet (eksterritorialitet), hvorfor der ikke er dansk straffemyndighed for denne del af den rejste tiltale.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-25-0263.
Til top Sidst opdateret: 16-12-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk