Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Refusion af udgifter til befordring til en offentlig ansat, der som led i sit tjenstlige arbejde har afgivet vidneforklaring 
08-10-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2008 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 12. august 2008. Ved kendelsen fandt landsretten blandt andet – og med henvisning til bekendtgørelse nr. 712 af 17. november 1987 om ydelser til lægdommere og vidner mv. – ikke grundlag for at refundere udgifter til befordring til en offentlig ansat, der som led i sit tjenstlige arbejde afgav forklaring for landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0446.

Til top Sidst opdateret: 08-10-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk