Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ransagning hos en person efter anonym anmeldelse om besiddelse af en pistol 
25-02-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2013 meddelt en tidligere mistænkt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. december 2012. Politiet modtog en morgen en telefonisk anmeldelse fra en person, der ikke ønskede at oplyse sit navn, om, at en navngiven person, der var tidligere straffet – men ikke for overtrædelse af våbenlovgivningen – var i besiddelse af en pistol. Politiet opsøgte umiddelbart efter anmeldelsen den pågældende, som blev sigtet for overtrædelse af våbenloven, og ransagede med den pågældendes samtykke dennes bolig uden forudgående indhentelse af retskendelse. Ved ransagningen fandtes ingen våben men alene en række andre effekter af politimæssig interesse, herunder tyvekoster. Den pågældende anmodede efterfølgende om, at ransagningen blev forelagt retten. Byretten, der blandt andet fandt, at den pågældende på tidspunktet for politiets beslutning om ransagning med rimelig grund var mistænkt for overtrædelse af våbenloven eller straffelovens § 192 a, godkendte ransagningen. Vestre Landsret stadfæstede byrettens kendelse – for så vidt angår mistankegrundlaget af de i kendelsen anførte grunde.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0350.
Til top Sidst opdateret: 25-02-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk