Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Privat straffesag om videregivelse af oplysninger om private forhold 
26-11-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 25. november 2008 meddelt forurettede tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 5. september 2008, hvor et ugeblad blev frifundet for overtrædelse af straffelovens § 264 d ved at have videregivet billeder og oplysninger om forurettedes private forhold. Forurettede er en kendt TV-værtinde. Ved dommen blev det endvidere bestemt, at ugebladet skulle betale en tortgodtgørelse på 50.000 kr. i anledning af videregivelsen af nogle billeder.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0483.

Til top Sidst opdateret: 26-11-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk