Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Privat straffesag om injurier 
29-01-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. januar 2014 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret i en privat straffesag. Ved dommen blev en historieprofessor frifundet for overtrædelse af straffelovens § 267 i forhold til i alt 35 udsagn, som den pågældende havde fremsat om en journalist i blandt andet en morgenavis. Landsretten fandt, at de 35 udsagn var ærefornærmende sigtelser, men at historieprofessorens fremsættelse af udsagnene var berettiget efter straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, som fortolket i lyset af artikel 8 og artikel 10 i Den Europæisk Menneskerettighedskonvention.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0621 og 2013-22-0622.
Til top Sidst opdateret: 29-01-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk