Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pantefogedudlæg i en motorcykel, som endnu ikke var leveret til køber 
17-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. maj 2013 meddelt sælger af en motorcykel tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse af 8. marts 2013, hvorved Vestre Landsret stadfæstede et udlæg, som SKAT har foretaget i en motorcykel, der endnu ikke var blevet leveret til skyldneren.
Der var ifølge en slutseddel blevet aftalt salg af en motorcykel til skyldneren, til hvem motorcyklen blev omregistreret med henblik på at opnå finansiering af købet, idet finansieringsselskabet som led i aftalen skulle have ejendomsforbehold i motorcyklen. Inden undertegnelse af købekontrakt og tinglysning af ejendomsforbeholdet blev der foretaget udlæg i motorcyklen, og finansieringsselskabet trak herefter sit tilbud om finansiering tilbage.
Landsretten stadfæstede ligesom fogedretten SKATs udlæg med respekt for tredjemands bedre ret, idet landsrettens flertal henviste til, at motorcyklen på udlægstidspunktet var en del af skyldnerens formue.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0180.
Til top Sidst opdateret: 17-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk