Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overtrædelse af værdipapirhandelsloven ved kursmanipulation 
30-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. juni 2011 meddelt en tidligere redaktør for et økonomisk magasin tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. maj 2011. I sagen var der rejst tiltale mod redaktøren, da han over en længere perioden havde opkøbt aktier og efterfølgende i sine artikler havde anbefalet sine læsere at købe samme aktier. I umiddelbar forlængelse af artiklernes udgivelse solgte han derpå sine aktier med en betydelig økonomisk gevinst. Sagen drejede sig nærmere om, hvorvidt det var tilstrækkeligt, at han forneden i artiklerne havde anført, at han ejede aktier i det selskab, han konkret anbefalede. Landsretten idømte den tidligere redaktør 4 måneders ubetinget fængsel for overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, nr. 1. Landsretten fandt, at bestemmelserne i værdipapirhandelsloven indebar et krav om, at han i artiklerne på tydelig måde oplyste om sin aktuelle interesse i kursstigninger i de aktier, han anbefalede til køb. Oplysningen om, at han ”ejer aktier” i selskabet i den konkrete situation, hvor han på systematisk måde og i betydelig omfang foretog aktieopkøb og -salg i nær sammenhæng med udgivelserne af hans kurspåvirkende artikler, fandt landsretten utilstrækkelig, idet oplysningen efter sit indhold, der måtte anses i sammenhæng med artiklerne, ikke gav læserne indtryk af en aktuel og konkret interessekonflikt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0128.
Til top Sidst opdateret: 30-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk