Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved besiddelse på bopælen af en skarpladt oversavet pumpgun. 
07-04-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2014 meddelt en tiltalt, der ikke tidligere ved endelig dom var straffet for personfarlig kriminalitet, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. oktober 2013. Politiet fandt ved ankomsten til tiltaltes bopæl – en landejendom – pumpgunen, der var oversavet, frit fremme i en sofa i køkkenet. Den var skarpladt med to patroner, og tiltalte havde to timer forud for politiets ankomst i beruset tilstand på sin gårdsplads affyret ét skud op i luften med pumpgunen. Byretten fandt, at der ikke forelå sådanne særligt skærpende omstændigheder, som kræves for at henføre forholdet under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, og byretten idømte tiltalte fængsel i 6 måneder for overtrædelse af våbenloven under skærpende omstændigheder.  Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten, der efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder fandt, at domfældtes besiddelse af pumpgunen var sket under særligt skærpende omstændigheder, idet tiltaltes besiddelse af pumpgunen indebar en nærliggende risiko for, at den ville blive brugt til fare for andre. På denne baggrund henførte landsretten forholdet under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, og forhøjede straffen til fængsel i 1 år.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0284.
Til top Sidst opdateret: 07-04-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk