Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 2, ved at føre autocamper uden at medbringe bilens campingudstyr. 
26-05-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. januar 2014. Tiltalte fik indregistreret en autocamper i perioden mellem 2000 og 2007. I denne periode kunne autocampere afgiftsberigtiges med blot 60 %. Efter den dagældende § 5 a, stk. 1, nr. 1, i registreringsafgiftsloven var der dog et krav om, at køretøjet utvivlsomt var konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer. Tiltalte havde under kørsel med autocamperen frem til 2011 ikke medbragt bilens campingudstyr, herunder bord, gasblus og liggeunderlag. Såvel by- som landsret fandt, at tiltalte, der i forbindelse med købet modtog en toldattest, hvoraf blandt andet fremgik, at afgiftsberigtigelsen kun gjaldt, så længe køretøjet utvivlsomt levede op til kravet, havde ført køretøjet i strid med betingelserne for dets afgiftsberigtigelse som autocamper, hvorfor tiltalte havde overtrådt den nugældende § 5 a, stk. 2, i registreringsafgiftsloven. Tiltalte blev i landsretten idømt en bøde på 10.000 kr. for overtrædelsen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-25-0024.
Til top Sidst opdateret: 26-05-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk