Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overtrædelse af påbud 
12-11-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 5. november 2019 meddelt to personer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. april 2019.
De to personer ejede en ejendom, hvor den kommunale forsyning havde lavet kloakering, så ejendommens spildevandsudledning kunne tilsluttes. Ejendommen var ikke blevet tilsluttet, og kommunen havde i 2009 meddelt et påbud om tilslutning. Dette blev ikke efterkommet, og anklagemyndigheden rejste i 2010 tiltale for manglende efterkommelse af påbuddet. Tiltalen blev dog opgivet i 2012, hvor kommunen trak påbuddet tilbage, da kommunen ønskede at afklare et spørgsmål om placering af en minipumpebrønd.

Kommunen vedtog efterfølgende en ny spildevandsplan for området, hvor ejendommen var beliggende. Da ejendommen stadig ikke var blevet tilsluttet kloakeringen, meddelte kommunen et nyt påbud, og anklagemyndigheden rejste en ny tiltale.

Byretten idømt bøder og tvangsbøder

Byretten fandt personerne skyldige i overensstemmelse med tiltalen. Byretten fandt, at der ikke var tale om genoptagelse af en tidligere sag, da sagen i 2010 var blevet opgivet inden, at der var blevet rejst tiltale. Yderligere lagde byretten vægt på, at det nye påbud var givet på baggrund af en ny spildevandsplan. Byretten fandt yderligere, at det var muligt at tilslutte ejendommen, og at påbuddet ikke var uproportionalt.

Byretten idømte begge tiltalte en bøde på 2.500 kr. og tvangsbøder på 1.250 kr. pr måned.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt, at den omstændighed, at der i 2012 var blevet opgivet påtale vedrørende kloaktilslutning på samme ejendom, ikke kunne føre til frifindelse.

Ligeledes fandt landsretten, at der var etableret rimelig tilslutningsmulighed, og at det forhold, at der var meddelt aktindsigt i et omfang, som de tiltalte fandt utilstrækkeligt, ikke kunne føre til frifindelse.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom, men ændrede tidspunktet hvor tvangsbøderne løb fra.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0132.
Til top Sidst opdateret: 12-11-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk