Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overtrædelse af navneforbud 
29-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 28. juni 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. oktober 2017.
Tiltalte havde i 10 tilfælde overtrådt et navneforbud i en straffesag ved at have lagt offentligt tilgængelige opslag på Facebook, hvori navnet på den sigtede var anført. Den tiltalte havde erkendt, at det var ham, som havde udført opslagene, og at han var bekendt med, at der var et navneforbud.

Byretten og landsretten idømte en bøde på 25.000 kr.

Byretten og landsretten fandt, at hensyn til tiltaltes ytringsfrihed efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 ikke kunne føre til, at han ikke kunne straffes, også selvom den sigtedes navn havde været offentliggjort, mens navneforbuddet var gældende. Både byretten og landsretten fastsatte straffen til en bøde på 25.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0318.
Til top Sidst opdateret: 29-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk