Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Overdragelse af kommanditanparter 
04-07-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. juli 2012 meddelt en overdrager af kommanditanparter tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2012. Landsretten fandt, at overgang af ejendomsretten til kommanditanparter efter kommanditselskabets vedtægter kræver samtykke fra komplementaren og kommanditselskabets långivere. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at der var indhentet samtykke fra komplementaren og långiverne i kommanditselskabet til overdragelsen af anparterne, eller at kommanditselskabet og långiverne ved passivitet havde givet overdrageren føje til at gå ud fra, at et sådant samtykke forelå. Aftalen om overdragelsen af anparter var derfor ikke bindende for kommanditselskabet, og overdrageren var ikke frigjort for sine forpligtelser over for kommanditselskabet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2012-22-0239.
Til top Sidst opdateret: 04-07-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk