Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opsigelse af kvinde, der lige var kommet tilbage fra barselsorlov 
16-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2019 meddelt en arbejdsgiverforening som mandatar for en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. juni 2019.

En nyuddannet kvinde blev i 2015 ansat som fysioterapeut hos arbejdsgiveren. Kvinden blev efter ca. fem måneders ansættelse sygemeldt i forbindelse med graviditet, og var fortsat sygemeldt frem til fødslen, hvorefter kvinden fortsatte på barselsorlov. I løbet af 2016 oplevede arbejdsgiveren en nedgang i antallet af patienter, og ledelsen gennemførte som følge heraf en række forandringer, mens kvinden var på barsel.

Kvinden kom tilbage fra barsel i oktober 2016. To uger efter, at kvinden var kommet tilbage fra barsel, blev hun opsagt under henvisning til, at der var behov for en kapacitetstilpasning grundet manglende tilgang af patienter. På tidspunktet for opsigelsen var der ud over kvinden ansat i alt tre fysioterapeuter hos arbejdsgiveren. De øvrige fysioterapeuter havde bredere uddannelse og mere erfaring end kvinden.

Kvinden indbragte sagen for retten, idet kvinden gjorde gældende, at hun var berettiget til en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2, idet opsigelsen var sket i strid med ligebehandlingslovens § 9.

Byretten frifandt arbejdsgiveren

Byretten fandt, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at det var uden betydning for beslutningen om at opsige kvinden, at hun havde været på barselsorlov. Byretten frifandt på den baggrund arbejdsgiveren.

Byretten lagde blandt andet vægt på, at kvinden var nyuddannet, og havde været ansat i godt fem måneder, da hun først blev sygemeldt og siden gik på barsel, hvilket udgjorde hendes erfaring i faget. Byretten lagde endvidere vægt på, at de øvrige fysioterapeuter havde en bredere uddannelse og væsentlig længere erfaring i faget end kvinden. Det kunne ifølge byretten ikke føre til en anden vurdering, at kvinden som udgangspunkt kunne varetage de sædvanlige funktioner som fysioterapeut i virksomheden, eller at virksomheden umiddelbart efter kvindens fratræden opslog en ledig stilling som fysioterapeut, idet virksomheden havde behov for ansatte med bedre og andre kvalifikationer end kvinden.

Landsretten ændrede byrettens dom

Kvinden ankede byrettens dom til landsretten. Landsretten fandt, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af kvinden ikke var helt eller delvist begrundet i kvindens fravær på grund af barsel. Opsigelsen var således i strid med ligebehandlingslovens § 9, hvorfor kvinden var berettiget til en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at kvinden ikke havde været ansat på særlige vilkår eller været under supervision, og at der ikke var arbejdsopgaver i klinikken, som kvinden ikke kunne varetage, idet samtlige fysioterapeuter i klinikken behandlede alle patienter, som blev fordelt af klinikkens sekretær efter ledige tider. Landsretten lagde endvidere vægt på, at kvinden var yderst kompetent og vellidt af kolleger og patienter. Det kunne ifølge landsretten ikke føre til en anden vurdering, at de øvrige fysioterapeuter havde bredere erfaring end kvinden.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0319.

Til top Sidst opdateret: 16-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk