Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opsigelse af funktionær - der var sygemeldt på deltid - i henhold til funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dagesreglen) 
24-09-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2008 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret som 2. instans, hvor arbejdsgiveren blev dømt til at betale løn i opsigelsesperioden. Landsretten fandt, at opsigelsen af funktionæren - der var sygemeldt på deltid - ikke var sket som foreskrevet i funktionærlovens § 5, stk. 2, idet funktionæren var på arbejde den dag, hvor opsigelsen fandt sted.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0407.

 

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk