Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Oprejsningsbevilling i kæremål i en sag om opholdstilladelse, hvor udlændingen havde iværksat kæremål for sent på grund af advokatfejl 
02-10-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 1. oktober 2009 meddelt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. august 2009. Byretten afsagde den 25. juni 2009 kendelse i sagen. Sagen var indbragt for byretten efter udlændingelovens § 52, stk. 1. Den for udlændingen beskikkede advokat vejledte fejlagtigt udlændingen om, at fristen for appel til landsretten var 4 uger, og ikke rettelig 2 uger. Landsretten imødekom en anmodning om tilladelse til kære efter kærefristens udløb i medfør af retsplejelovens § 394, stk. 2, 3. pkt. Landsretten henviste i sine præmisser til den særlige procedure for domstolsprøvelse i udlændingelovens § 52.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0166.

Til top Sidst opdateret: 02-10-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk