Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Oprejsningsbevilling i kæremål i en sag om opholdstilladelse, hvor en udlænding havde iværksat kæremål for sent på grund af advokatfejl 
04-02-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. februar 2010 meddelt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. december 2009. Sagen var blevet indbragt for byretten efter udlændingelovens § 52, stk. 1. Byretten afsagde den 2. november 2009 kendelse i sagen. Den for udlændingen beskikkede advokat kærede afgørelsen ved kæreskrift modtaget den 26. november 2009. Advokaten gjorde bl.a. gældende, at byrettens afgørelse rettelig burde være truffet ved dom og ikke ved kendelse, men såfremt landsretten måtte være uenig heri, anmodede advokaten landsretten om kæretilladelse. Landsretten imødekom anmodningen om tilladelse til kære efter kærefristens udløb i medfør af retsplejelovens § 394, stk. 2, 3. pkt., med henvisning til den særlige procedure for domstolsprøvelse i udlændingelovens § 52.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0334. Der kan desuden henvises til j.nr. 2009-22-0166, hvor nævnet meddelte kæretilladelse til Højesteret i en tilsvarende sag.  
Til top Sidst opdateret: 04-02-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk