Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Oprejsningsbevilling i et tilfælde, hvor ankestævning blev indgivet til byretten inden ankefristens udløb, men videresendt til landsretten efter fristens udløb. 
02-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. august 2014 meddelt to indstævnte tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Vestre Landsret den 28. maj 2014.
Byretten afsagde den 16. april 2014 frifindelsesdom i en sag mod de to indstævnte. 15 dage inden ankefristens udløb indgav sagsøgerens advokat ankestævning til byretten. Byretten videresendte ankestævningen til Vestre Landsret 20 dage efter ankefristens udløb. Landsretten meddelte oprejsningsbevilling i sagen med henvisning til datoerne for henholdsvis indgivelsen af ankestævningen til byretten og videresendelsen af ankestævningen til landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2014-22-0364.
Til top Sidst opdateret: 02-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk