Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ophavsretlig beskyttelse af en gummistøvle 
30-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 18. januar 2019 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. oktober 2018.
Virksomheden producerede blandt andet gummistøvler og blev i 2015 opmærksom på, at der i et dansk supermarked blev solgt gummistøvler af et andet mærke, der efter virksomhedens opfattelse mindede så meget om virksomhedens gummistøvler, at der forelå en overtrædelse af ophavsretsloven og markedsføringsloven. Virksomheden stillede derfor krav om, at konkurrenten trak samtlige eksemplarer af gummistøvlen tilbage fra handlen. Dette afviste konkurrenten. Der blev herefter indgået forlig mellem virksomheden og supermarkedet, hvorefter supermarkedet tilbageleverede de ikke solgte gummistøvler til konkurrenten. Herefter indbragte virksomheden sagen for Sø- og Handelsretten og nedlagde blandt andet påstand om, at konkurrenten skulle dømmes til at anerkende, at produktion, markedsføring, udbud og salg af den pågældende gummistøvle, udgjorde en krænkelse af virksomhedens rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten frifandt konkurrenten

Sø- og Handelsretten fandt, at virksomhedens gummistøvle besad en sådan grad af særpræg, at den nød beskyttelse mod efterligninger efter markedsføringsloven. Sø- og Handelsretten fandt dog ikke, at markedsføringen af konkurrentens gummistøvle udgjorde en krænkelse af virksomhedens rettigheder efter markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten fandt endvidere, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at virksomhedens gummistøvle var ophavsretligt beskyttet som brugskunst, jf. ophavsretslovens § 1, stk. 1. Sø- og Handelsretten lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at gummistøvlen kunne karakterises som et trendy modeprodukt, der i væsentlig grad var sammensat af allerede kendte designelementer, ligesom der ikke forelå sådanne konkretiserede oplysninger om det designmæssige udviklingsforløb, at dette kunne føre til en anden vurdering.

Landsretten stadfæstede i det væsentligste Sø- og Handelsrettens dom

Landsretten var enig med Sø- og Handelsretten i, at virksomhedens gummistøvle besad en sådan grad af særpræg, at den nød beskyttelse mod efterligninger efter markedsføringsloven. Af de grunde som Sø- og Handelsretten havde anført, og med henvisning til skønsmandens besvarelse af en række spørgsmål, fandt landsretten imidlertid, at markedsføringen af konkurrentens gummistøvle konkret ikke udgjorde en krænkelse af virksomhedens rettigheder efter markedsføringsloven.

Landsretten var endvidere enig med Sø- og Handelsretten i, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at virksomhedens gummistøvle nød ophavsretlig beskyttelse som brugskunst. Bevisførelsen for landsretten kunne ikke føre til en anden vurdering, i hvilken forbindelse landsretten lagde vægt på, at indehaveren af virksomheden for landsretten forklarede om produktionstekniske udfordringer, men at der ikke i øvrigt fremkom konkrete oplysninger om det designmæssige udviklingsforløb.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0542.
Til top Sidst opdateret: 30-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk