Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ophævelse af administrativ udvisning af EU-statsborger 
19-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. juli 2011 meddelt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. april 2011.
På grund af mistænkelig adfærd bragte politiet en EU-statsborger til politistationen, hvor politiet i forbindelse med visitation af EU-statsborgeren fandt en springkniv. EU-statsborgeren forklarede til politiet, at han skulle bruge springkniven til at lave mad med. Han havde alene 200 kr. på sig, og politiet gav ham derfor en bøde på 200 kr. for overtrædelse af våbenlovgivningen. Han vedtog bøden. Efterfølgende traf Udlændingeservice afgørelse om administrativ udvisning af EU-statsborgeren med indrejseforbud i 2 år, jf. udlændingelovens § 25 a, stk. 1, nr. 1, jf. § 32, stk. 4, 2. pkt. En afgørelse, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration efterfølgende stadfæstede. Sagen blev herefter af EU-statsborgeren begæret indbragt for byretten, som ophævede udvisningen. Byretten bemærkede i den forbindelse, at udvisningsspørgsmålet måtte afgøres på baggrund af EU-statsborgerens forklaring om, at han brugte kniven til madlavning. Da besiddelse af en ulovlig kniv til brug for madlavning ikke udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel mod en grundlæggende samfundsinteresse, var betingelserne for udvisning af en EU-statsborger ikke opfyldt. Østre Landsret stadfæstede byrettens kendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0145.
Til top Sidst opdateret: 19-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk