Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opgørelse af størstebeløbet under tvangsauktion 
14-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. november 2011 meddelt en tidligere erhvervslejer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2011 i sager om tvangsauktion. Under tvangsauktionerne, der var begæret af den tidligere erhvervsudlejers konkursbo, og som vedrørte de to ejendomme, som var omfattet af lejemålet, var der uenighed mellem kurator og den tidligere erhvervslejer om, hvorvidt et krav vedrørende tilbagebetaling af depositum skulle indgå i størstebeløbene. Kravet var fastslået ved en boligretsdom, og der var enighed om, at det ikke oversteg et halvt års leje, jf. erhverslejelovens § 6, stk. 1. Da boligretsstævningen var tinglyst på ejendommene inden konkursdekretets afsigelse, fandt fogedretten, at fristen i erhverslejelovens § 6, stk. 2, hvorefter sagen skal være anlagt inden 1 år fra lejeforholdets ophør, og tinglysning af søgsmål skal være sket uden ugrundet ophold, såfremt depositum skal have fortrinsstilling over for en ny ejer, ikke kunne gøres gældende, og at kravet derfor skulle indgå i størstebeløbene. Landsretten bemærkede imidlertid, at boligretsstævningen var indgivet mere end 1 år fra lejeforholdets ophør og tinglyst over 1½ år efter. Herefter fandt landsretten ikke, at betingelserne i erhverslejelovens § 6, stk. 2, var opfyldt. Landsretten ændrede derfor fogedrettens afgørelser og bestemte, at kravet ikke skulle medtages under størstebeløbene.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-22-0333 og 2011-22-0334.
Til top Sidst opdateret: 14-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk