Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opfyldelsen i en skattestraffesag af kravet til anklageskriftets oplysninger om det forhold, der rejses tiltalte for 
02-07-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. juni 2012 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2012 i en skattestraffesag. Vestre Landsret bemærkede i kendelsen, at anklageskriftet i sagen foruden en gengivelse af den regel, som anklagemyndigheden påstod var overtrådt, og gerningsindholdet ifølge reglen, alene indeholdt en angivelse af de indkomstår og beløb, som tiltalen for skatteunddragelse angik. Anklageskriftet indeholdt ikke i øvrigt en beskrivelse af skatteunddragelsen, herunder for så vidt angik fremgangsmåde og den mere specifikke karakter, herunder oprindelsesland, med hensyn til den indkomst, som anklagemyndigheden påstod, var unddraget. Herefter fandt landsretten – modsat byretten – at anklageskriftet ikke levede op til kravet i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, nr. 4, og bestemte, at sagen afvistes.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2012-25-0104.
Til top Sidst opdateret: 02-07-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk