Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om proportionaliteten af en varetægtsfængsling af udlænding dømt for tyveri 
15-08-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2019.

En udlænding blev i september 2015 varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 2, sigtet for tyveri. I forbindelse med fremstillingen i grundlovsforhør søgte udlændingen om asyl i Danmark. I oktober 2015 blev udlændingen idømt 30 dages fængsel for tyveri og udvist af Danmark. Frihedsberøvelsen af udlændingen blev løbende forlænget frem til juli 2016, hvor politiet løslod ham. Udlændingen blev i forbindelse med løsladelsen pålagt opholds- og meldepligt i Center Sandholm. I august 2016 blev udlændingen eftersøgt, idet han var udeblevet fra sin meldepligt og ikke havde taget ophold i Center Sandholm.

I august 2018 blev udlændingen antruffet af politiet i forbindelse med indrejsekontrol ved Kruså grænseovergang. Udlændingen blev samme dag varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 2. I november 2018 meddelte Flygtningenævnet udlændingen endeligt afslag på asyl.

Frihedsberøvelsen af udlændingen er løbende blevet forlænget; først i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 2, frem til november 2018 og herefter i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1.

Ved kendelse af 24. juni 2019 stadfæstede landsretten byrettens kendelse om fortsat varetægtsfængsling, og henviste til, at det måtte lægges til grund, at udlændingen ikke havde ønsket at medvirke til sin udsendelse, herunder at give politiet de nødvendige korrekte oplysninger. Politiet havde siden Flygtningenævnets afgørelse i november 2018 løbende forsøgt at fremskaffe oplysninger om udlændingens identitet, og landsretten fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der ikke længere var reel udsigt til, at det inden for nærmere fremtid ville være muligt at udsende udlændingen. Uanset at udlændingen havde været frihedsberøvet i en periode i 2015/2016, og at han senest havde været frihedsberøvet fra august 2018, fandt landsretten, at betingelserne for varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, fortsat var opfyldt. Henset til oplysningerne om udlændingens personlige forhold kunne mindre indgribende foranstaltninger ikke anses for tilstrækkelige. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-26-0030.

 

Til top Sidst opdateret: 15-08-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk