Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nye procesregler i udlændingelovens kapitel 7 b (domstolsbehandling af visse beslutninger om administrativ udvisning m.v.) 
04-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. december 2009 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 15. oktober 2009, hvorefter landsretten bestemte, at en sag vedrørende prøvelse af en administrativ udvisning m.v. anlagt mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal behandles efter de nye procesregler i udlændingelovens kapitel 7 b, der blev indført ved lov nr. 487 af 12. juni 2009, uanset at sagen er anlagt før lovens ikrafttræden.

Procesbevillingsnævnet har samtidig hermed meddelt udlændingen tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets beslutning af 26. oktober 2009 om beskikkelse af særlig advokat i sagen efter udlændingelovens kapitel 7 b.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0234 og 2009-22-0247.
Til top Sidst opdateret: 04-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk